Om oss

Driftighet

Nordic Houses bedriver projektering, tillverkning och logistik av prefabricerade hus med trästomme. Under de nära 20 verksamhetsåren har vi utvecklats till en företagsgrupp med syfte att genom hela vår värdekedja främja ett sätt att leva som skänker livsglädje från det egna hemmet. Bland våra främsta kunder finns återförsäljare, utvecklare och byggföretag i Norden.

Gruppens företag är Nordic Houses KT OÜ i Estland; Buen Gruppen AS, Nurban AS och NH Norge AS. Buen Gruppen förenar våra återförsäljare i Norge och marknadsför fjällstugemärket Buen i Norge. Under namnet Buen Gruppen bedrivs verksamheten av 9 återförsäljare, därav 1 på svenska marknaden.

KompassEn världskänd arkitekt med estnisk påbrå, Louis Isadore Kahn, har sagt:”Bygg inte hus, forma sättet att leva.” Så tror även vi att ett hus bara är ett medel, ändamålet är den nytta som huset erbjuder människan – glädjen från livet. Just därför är vårt yttersta syfte att främja ett sätt att leva som skänker livsglädje från det egna hemmet.

Vi tror i:

 • nordiska innovativa teknologier

 • nordisk natur som erbjuder det bästa materialet

 • nordisk estetik

Vi formar hus av trä

Vårt syfte är att forma arkitektens vision, som är input i våra processer, till verkliga träbyggnader. När vi fyller vår roll håller vi oss till följande viktiga principer:

 • Vi tar INITIATIV - Nordic Houses ser det som en utmaning att leda värdeskapandet genom hela värdekedjan. Det förutsätter initiativtagande och en ledande roll vid framtagning av ett fungerande samarbetsmönster för hela värdekedjan.

 • Vi vågar att TÄNKA NYTT – Det var länge sedan trähusbyggande bara krävde bra snickare. För att nå framgång är det viktigt att hänga med utvecklingen i den föränderliga världen och, ännu bättre, själv leda den utvecklingen.

 • Vi är PÅLITLIGA – Det är viktigt för oss att alltid hålla vad vi lovar och har avtalat. För att vi ska kunna fylla vår roll måste vi vara noggranna, tillförlitliga och hålla vårt ord.

Varumärkets koncept

Med hjälp av moderna teknologier, standardiserade lösningar och ansvarstagande erbjuder vi våra kunder:

”Mer tid för livet”.

Historian bakom vår logotyp

Nordic Houses’ logotyp är framtagen utifrån grundliga funderingar över vårt ursprung, vår verksamhet och våra värderingar. Logotypen är utformad till att förmedla flera viktiga budskap som vi gärna vill bli förknippade med:

 • Svanfiguren från forntida norska hällristningar, vår nordiska sjöfågel

 • Teknologin, skinande verktyg för bearbetning av naturligt kvalitetsträ

 • Ett hustak med skorsten, taket över ett eget hem

 • N som Nord, kompassnålens spets, Nordens bergslandskap


Hur allting började

”Goda idéer förverkligas alltid” – Den övertygelsen har varit en grundpelare för Argo Saul genom hela hans väg till ett lyckat företag i trähusbranschen. Argos trähushistoria fick sin början år 1997 när han inledde sin karriär i arbetslivet i Norge. Aktiv i försäljnings- och konsultverksamheten, lade Argo märke till hur omtyckta miljövänliga trähus var i detta fjordarnas land. Fem år senare träffade Argo Norges grand old man i fritidshusbranschen, Asbjørn Buen som brann för idéen att förena resurserna i det norska och estniska trähusbyggandet. Initiativet av dessa två män med en gemensam vision ledde till grundande av ett framgångsrikt norskt-estniskt företag. Första produktionsenheten för tillverkning av Nordic Houses’ prefabricerade trähus startades bara 2 veckor efter detta möte. En god idé blev förverkligat. Första avtalet mellan Argo och Asbjorn tecknades på en enkel servett.

Nordic Houses' certifikat

ETA (European Technical Approval) certifikat - ETA -11/0205. Certifikatet är utfärdat av Nordens största fristående industriforskningsinstitut SINTEF (Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges tekniske høgskole). SINTEF-certifierade produkter överensstämmer med de tekniska kraven som gäller i Europa och ger kunder säkerhet i att det certifierade företaget är tillförlitligt.

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifikat utfärdade av DNV Certification gäller för: projektering, tillverkning, försäljning och montering av hus med trästomme.

Dessutom har vi som ett framgångsrikt estniskt företag tilldelats kreditvärdigheten AAA (högsta kreditvärdighet) av Creditinfo Eesti AS år 2017 utifrån våra ekonomiska och finansiella resultat och vårt klanderfria betalningsbeteende!


Forumet för Ansvarsfullt Företagande står för den grundligaste bedömningen av ansvarsfullt företagande i Estland genom sin Index för Ansvarsfullt Företagande, och utdelar guld-, silver- och bronsmärkningar till de bästa. 2017 tilldelades Nordic Houses guldmärkningen för Ansvarsfullt Företagande som vi är mycket stolta för. Vi är även medlem i Forumet för Ansvarsfullt Företagande.


  Samarbete

  Ett av vårt företags största värden är bra och tillförlitliga samarbetspartners tack vare vilka vårt dagliga arbete flyter på smidigt och resultatrikt. Vi lägger stor vikt på att alla levererade material och tjänster håller hög kvalitet, vilket är en förutsättning för ett ansvarsfullt färdigställande av miljövänliga trähus av högsta kvalitet.

  Våra goda samarbetspartners som dagligen bidrar till vår framgång:


    
   
     
     
     
     
       Vi söker partners för följande målmarknader: Norge, Sverige, Finland.

  Våra främsta förväntningar på B2B partners:

  • ett registrerat bolag;
  • språkkunskaper i de(t) språk som talas på den aktuella marknaden och betryggande kunskaper i engelska;
  • beredskap för ett långsiktigt samarbete;
  • bygg-knowhow på den aktuella marknaden;
  • god kännedom om rättsakter som gäller för byggbranschen i området;
  • erfarenheter i kundservice och projektledning;
  • god kännedom om rättsakter som gäller för import/export;
  • tillförlitlighet.

  Ansvarskänsla

  Ansvarsfullt företagande är ett förhållningssätt för företag som i sin dagliga verksamhet och kommunikation vill visa hänsyn till sin omgivning, samt agera respektfullt och omtänksamt såväl gentemot sina anställda, kunder och marknaden som gentemot miljön och svagare samhällsgrupper. Ett ansvarsfullt företag är själv intresserad av att få sin sociala och miljöpåverkan värderad. Ansvarsfullt företagande följer oss vid varje steg vi tar eftersom det är ett sätt att tänka och inte bara vissa regleringar som ska följas.  Vi är även medlem i Forumet för Ansvarsfullt Företagande.


  Ett sätt för oss att aktivt bidra till en hållbar utveckling av vår levnadsmiljö är att satsa på sociala och miljöbesparande initiativ. Vi väljer våra projekt utifrån deras positiva inverkan på vår omgivning och stödjande roll för utveckling, utbildning och öppenhet.”Var förändringen du vill se i världen,” /Mahatma Gandhi/


  Nedan följer några exempel på våra engagemang.

  Miljö

  Vi bryr oss om vår miljö. Det är inte bara ett ”tomt klingande” uttryck för oss, utan konkreta handlingar – bevisade med faktumet att DNV GL har tilldelat Nordic Houses ISO 14001:2015 miljöledningscertifikat vars principer genomgående följs i alla våra processer och aktiviteter.

  Vi vet det verkliga värdet av ett trähus och arbetar för att även förmedla den kunskapen till andra.

  Hus med trästomme är den rätta vägen i bostadsbygget både i dag och i framtiden. Hus med trästomme garanterar hållbara och miljövänliga kvalitetshem för flera generationer, både ekologiskt och kostnadsmässigt.

  Trä är ett starkt och energisnålt material som ger en varm, hälsosam, säker och ekonomisk bomiljö. Användning av trä som byggmaterial minskar koldioxidavtrycket hos byggnader, som i stället för att släppa ut CO2 lagrar kol.

  Tillverkning av hus med trästomme leder inte till skogsskövling. Tvärtom, FSC- och PEFC-certifierade leverantörer säkerställer ett miljövänligt och hållbart skogsbruk vilket har lett till att det planteras mer träd i Estland än vad det avverkas.

  Fördelar med prefabricerade träkonstruktioner ligger i att produktionen sker i kontrollerade former inomhus, vilket ger ett bra skydd mot väderpåverkan och en bra tillsyn över hela produktionskedjan. Därigenom elimineras risken för fuktskador och projektkvaliteten blir högre.

  Hus med trästomme har lika lång livslängd som gamla timmerhus, bland vilka här i Norden finns gott om byggnader som är över 100 år gamla. Vid jämförelse av prefabricerade hus med trästomme med vanliga hus, byggda enligt dagens byggmetoder, har de första en högre byggkvalitet, enklare arbetsprocesser och mindre miljöpåverkan.

  Estniska trähustillverkare har redan för länge sedan bevisat att sagan om de tre grisarna verkligen behöver modifieras, eftersom ett hus byggt av trä ger ett fullgott skydd både mot den elaka vargen och mot kraftigt blåsväder.

  Välgörenhet

  Nordic Houses’ välgörenhetsprojekt är oftast hänförliga till miljö- och naturvänlighet i folkbildningssammanhang.

  Nordic Houses gav Kuusalu förskola en paviljong för utelektioner i present

  I samarbete mellan Kuusalu kommunstyrelse och Nordic Houses framställdes en paviljong för utelektioner som även fungerar som en utescen för förskolan. Paviljongens höjd är 3,3 meter och area 7×6 meter plus en utskjutande scen på 2 meter med steg. Förutom utelektioner för förskolegrupper kan den användas för utefester, konserter och föreställningar. Vi kommer även att hjälpa till med underhåll av paviljongen. Dessutom gav vi förskolan och Kuusalu kommunstyrelse träblomlådor med blommor i present. Alla blev glada!  Fågelholkar till alla estniska vrån

  2014 tillverkade vi i samarbete med Tallinns Fågelsällskap fågelholkar till olika fåglar utifrån deras behov och säregenskaper. Det gör vi med målsättningen att fåglar även skulle kunna häcka nära oss i parker och skogar, där det inte längre finns några naturliga gamla träd med ihåligheter p.g.a. skogsvårdsåtgärder. Fågelholkarna sattes upp med hjälp från estniska skolelever.

  Från november 2015 till maj 2016 besökte handledare från Estlands Ornitologiska Förening olika daghem för att göra barnen medvetna om våra vanligaste trädgårdsfåglar på vinter- och sommartid samt om våra möjligheter att hjälpa dem. På vintern skådade barnen fåglar som besökte fågelbordet, på våren snickrade de fågelholk och undersökte fågellivet i daghemmets närmiljö. I nio olika län besöktes sammanlagt 39 barnhem med 57 barngrupper. I studieprogrammet deltog minst 1089 barn och 148 förskolelärare och andra vuxna. Projektet genomfördes med stöd från estniska Miljöinvesteringscentret, fågelholkarna tillverkades av Nordic Houses..

  Vi planterar träd

  Den 7 maj 2016 anordnade vi en gemensam skogsplantering där vi planterade 3000 tallar till förmån för utbildning av estniska ungdomar. Vårt strävsamma team tillsammans med ideell förening MTÜ Hea Tahte Koda, bestående av estniska alumnimedlemmar till den internationella ungdomsorganisationen Up with People, har tagit initiativ till ett projekt som erbjuder allmänheten en möjlighet att stödja estniska ungdomars deltagande i det unika internationella programmet Up with People genom att köpa skogsplantor (http://will.ee). UWP:s verksamhet stödjer och främjar bl.a. ett miljövänligt och hållbart förhållningssätt på global nivå, genom tiderna har ungdomar från 100 olika länder medverkat i deras program. Estland är ett skogsland. 

  Estlands Skogsförvaltningscentrums, RMK:s representant Ulvar Kaubi kommenterade skogsplanteringsdagen enligt följande:”Alla var mycket duktiga och gjorde ett idogt arbete. När vi var halvvägs var jag rädd för att det varma vädret och tomma magar skulle tvinga ungdomarna att sluta innan hygget blir färdigplanterat. I verkligheten räckte energin för plantering av alla 3000 barrotade tallplantor och allt planerat arbete blev gjort. Att plantera skog gör en lycklig – det syntes tydligt på alla ansikten. Det symboliska värdet av detta hygge nära Hageri i Raplamaa höjs ytterligare av vetskapen att det på initiativ av MTÜ Hea Tahte Koda hjälper att stödja utbildning av ungdomar. Skogsförnyelse och plantering av ny skog är en mycket viktig verksamhetsinriktning för RMK. För att förvalta en skog på ett hållbart sätt måste man vårda den i många årtionden. I vår kommer vi att plantera nära 20 miljoner nya träd i statliga skogar. RMK vårdar alla förnyade skogar och ser till att det växer fram en ny generation skog.“


  Hea Tahte Koda och Nordic Houses i sin tur vill tacka alla härliga handledare och förmedlare av skogskunskap, RMK:s skogsbrukschef för sydvästra regionen Priit Kõresaar och RMK:s Rapla skogsdistrikts skogsförvaltare Kadri Rütmann. Hea Tahte Koda och Nordic Houses hoppas att den första skogsplanteringsdagen kommer att utvecklas till en lång tradition som hjälper duktiga estniska ungdomar att vidga sina vyer och utforska världen.

  Fågelskådningstorn i Vihasoo

  På Vihasoo strandäng i Kuusalu kommun pågår bygget av ett 7 meter högt fågelskådningstorn. I början planerades ett 3 meter högt torn, men senare föll valet på ett högre torn för att kunna få en bättre utsikt över Eruvikens alvarlandskap, berättade Eruvikens Kustförenings chef Linda Metsaorg vid grundstensläggning den 6 juli 2016.”Jag är mycket glad för att vi har ett så hjälpsamt företag i Kuusalu kommun som trähustillverkaren Nordic Houses, som gav oss sitt stöd, som finansierar tornbygget och även hjälper att utföra det”, berömde hon oss. Fortsättning om tornbygget följer när tornet är färdigt.

  Vi stödjer kultur

  På Estonian Golf & Country Club i Jõelähtme kunde man sommaren 2016 se sommarföreställningen "Salamander". Vi från vår sida bidrog till denna somriga kulturupplevelse genom att sätta upp ett teaterhus med terrass för att ge folket en ny scen för avnjutning av kultur sommartid. Att föreställningen blev lyckad kunde vårt driftiga team intyga med egna ögon.

  Vi stödjer offentliga evenemang

  Den 27 januari 2018 hölls Ekströmsmarschen, ett familjeevenemang som främjar motionsvanor och uppmärksammar krigshistoria. Dagen inkluderade tre gemensamma vandringar på 3 vandringsleder med olika längd (7km, 17km, 30km) och ett kultur- och nöjesprogram på Kolga herrgård och produktionsanläggningen av Nordic Houses KT under hela dagen.

  Nordic Houses' husfabrik ordnade en workshop i träslöjd där alla intresserade med handledares hjälp kunde bygga fågelholkar som på våren kommer att sättas upp tillsammans med förskolebarnen i Kuusalu. Vidare kunde man uppleva en virtuell rundtur i ett Nordic Compact-hus och ta en närmare titt på husmodellen.

  Man fick även en utmärkt möjlighet att se det nya bostadsområdet Männivälja där trähustillverkaren med 15 års erfarenhet erbjuder en helhetslösning – högkvalitativa och moderna fabrikstillverkade hus i Lahemaas natursköna landskap.

  Evenemanget ägde rum tack vare medborgarinitiativ, de frivilligas bidrag och hjälp från sponsorer.

  Livsglädje

  Ett bra företag bryr sig om sina anställda alla tider, inte bara när de jobbar vid kontorsbordet eller i produktionsanläggningen. Hos oss så gillar vi även att då och då hitta på någonting roligt för att tillsammans koppla av efter arbetet.

  Det interna klimatet i organisationen utvärderas regelbundet genom personalnöjdhetsmätningar. Att en glad och nöjd arbetstagare arbetar mer effektivt och med större engagemang är ett faktum som forskare har bevisat redan för länge sedan. En annan fråga är om och hur mycket våra företag satsar på sina anställda. Nöjda arbetstagare är även viktiga för företagets goda rykte. Glada arbetstagare är bättre på lagarbete och bidrar till ett trevligt arbetsklimat i företaget. Gemensamma aktiviteter gör oss glada och ger goda minnen som vi kan dela ett bra tag framöver.

  Sommarfest för estniska företag 2017

  I augusti 2017 hölls den gemensamma sommarfesten för Estlands företags, med gott om underhållning, spännande workshops och motion.  Motivationsdagen i Raudsilla


  En stämningsfull dag i gott sällskap, både med givande brainstorming och skojiga aktiviteter.


  Invigning av vårt nya kontor


  Norska nationaldagen i Estland

  Idégenerering för förbättring av företagets processer, först i teori och sedan i praktik, resulterade i ett flertal kreativa lösningar i fotojakten. Här är de bästa exemplen!


  Teater kom på besök i naturen!


  I somras förvandlades EGCC Golfklubb i Jõelähtme till teater! Och det med hjälp av vår Nordic Compact husmodul. Även vårt sällskap begav oss ut en varm sommarkväll för att ta del av denna kulturupplevelse!


  Några exempel av våra roliga påhitt på olika högtider.