Meist

Teotahe

Nordic Houses põhitegevuseks on puitkarkassmajade projekteerimine, tootmine ja püstitus. Ligikaudu 15 tegevusaasta jooksul on meist kasvanud ettevõtete grupp, mille eesmärgiks on läbi kogu väärtusahela edendada elurõõmu pakkuvat elamise viisi oma kodus. Meie põhilisteks klientideks on edasimüüjad, arendajad ja ehitusfirmad Põhjamaades ja Kesk-Euroopas. Eestis pakume oma tooteid ja teenuseid ka eraklientidele.

Grupi ettevõtted on Nordic Houses KT OÜ Eestis; Buen Gruppen AS, Nurban AS ja NH Norge AS Norras. Buen Gruppen koosndab enda alla Norra edasimüüjad ning turundab Norras Buen mägimajade brändi. Buen Gruppeni nime all tegutsevad 9 edasimüüjat, neist 1 ka Rootsi turul.

Kompass

Eesti päritolu maailmakuulus arhitekt Louis Isadore Kahn on öelnud: “Ärge ehitage hooneid, kujundage elamise viisi.” Nii usume ka meie, et hoone on abinõu, eesmärk on see kasu, mida inimesed hoonetest saavad – elurõõm elamisest. Just seepärast ongi meie ülimaks eesmärgiks edendada elurõõmu pakkuvat elamise viisi oma kodus.

Me usume:

 • Põhjamaade innovaatilistesse tehnoloogiatesse

 • Põhjamaisesse loodusesse, mis pakub parimat materjali

 • Põhjamaisesse esteetikasse.

Me vormime puidust ehitisi

Meie ülesandeks on vormida arhitekti poolt sisendiks antud visioonid reaalseteks puithooneteks. Oma rolli täites on meile tähtsad järgmised põhimõtted:

 • Võtame INITSIATIIVI - Nordic Houses väljakutse on juhtida väärtuse loomist kogu väärtusahelat läbivalt. Selle eelduseks on initsiatiivi võtmine ja väärtusahela koostöömustri kokkuleppimise korraldamine.

 • Julgeme TEIST MOODI MÕTELDA - Juba ammu ei piisa puitmajaehituses sellest, et olla parim puusepp. Edu tagab maailma muutustega kaasaminemine ja veelgi enam, nende muutuste esilekutsumine.

 • Meie peale võib KINDEL OLLA - Lubaduste täitmine ja kokkulepetest kinnipidamine on meile tähtsad. Selleks, et saaksime oma rolli täita, peame olema täpsed, usaldusväärsed ja sõnapidajad.

Brändi kontseptsioon

Kaasaegsete tehnoloogiate, standardiseeritud lahenduste ja vastutustundliku suhtumise abil pakume oma klientidele: 

„Rohkem aega elada“.

Logo lugu

Nordic Houses logo on loodud mõeldes väga põhjalikult meie päritolule, tegevustele ja väärtustele. Logo kujus on näha mitu erinevat sõnumit, mida soovime edastada ja esindada:

 • Luige kujutis muistsetes Norra graniitjoonistes, Põhjala veelind

 • Tehnoloogia, haljad tööriistad töötlemas naturaalset, kvaliteetset puitu

 • Maja katus korstnaga, kodu katus

 • N-nord, kompassinõela teravik, Põhjala mägine maastik


Kuidas kõik algas

“Head ideed saavad teoks” - See uskumus on Argo Sauli toetanud tema teekonnal ühe puitmaju tootva ettevõtte edule. Argo ja puitmajade lugu algas aastal 1997, kui ta alustas oma töökarjääri Norras. Olles tegev müügi- ja konsultatsioonisektoris, märkas Argo kui populaarsed on fjordide kodumaal keskkonnasõbralikud puitmajad. Viis aastat hiljem kohtus Argo Norras vabaajamajade grand-old man’ i, Asbjørn Bueniga, kelle põhiliseks huviks oli Norra ja Eesti puitmajaehituse ressurrsside ühendamine. Kahe mehe algatatud ettevõtmine ja ühine nägemus viisid eduka Norra-Eesti ühisettevõtte loomiseni. Esimene Nordic Houses pre-fab puitmaju valmistav tootmisüksus loodi kõigest 2 nädalat peale meeste kohtumist. Üks hea idee oli tõeks saanud. Esimene leping Argo ja Asbjorni vahel sõlmiti salvrätikul.

Nordic Houses sertifikaadid

ETA (European Technical Approval) sertifikaat - ETA -11/0205. Sertifikaadi on väljastanud Põhjamaade suurim iseseisev tööstus- ja tehniliste uuringute instituut SINTEF (Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges tekniske høgskole). SINTEF sertifitseeritud tooted vastavad Euroopas kehtivatele tehnilistele nõuetele ja tagavad kliendile sertifitseeritud ettevõtte usaldusväärsuse.

ISO - DNV Certification’ i poolt omistatud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaadid kehtivad järgmistes valdkondades: projekteerimine, tootmine, müük ja puitkarkassmajade paigaldus.

  Koostöö

  Üks meie ettevõtte väärtusi on head ja usaldusväärsed koostööpartnerid, tänu kellele igapäevane töötegemine sujub ladusalt ja edukalt. Pöörame tähelepanu sellele, et tarnitav materjal ning teenused oleksid kvaliteetsed, sest ainult niimoodi valmivad vastutustundlikult ja kvaliteetselt toodetud keskkonnasõbralikud puitmajad.

  Meie edule aitavad igapäevaselt kaasa head koostööpartnerid:


     
   
   
   
     
     
     
     
    
   
     
    
     Otsime partnereid järgmistele siht-turgudele: Norra, Rootsi, Saksamaa.

  Peamised ootused B2B partnerile:

  • äriühingu registreeringu olemasolu;
  • kohalikul turul valitseva(te) keel(t)e oskus ja piisav inglise keele oskus;
  • valmisolek teha pikaajalist koostööd;
  • vastava turu ehitusalase oskusteabe olemasolu;
  • piirkonnas kehtivate ehitusalaste õigusaktide tundmine;
  • klienditeeninduse ja projektijuhtimise kogemused;
  • impordi/ekspordiga seotud õigusaktide tundmine;
  • usaldusväärsus.

  Vastutustunne

  Vastutustundlik ettevõtlus on käitumisviis, mille kohaselt ettevõte arvestab oma igapäevastes tegevustes ja suhetes vabatahtlikult ümbritseva keskkonnaga, suhtub lugupidamise ja hoolivusega nii töötajatesse, klientidesse, turukeskkonda kui ka loodusesse ja abivajajatesse. Vastutustundlik ettevõte on ise huvitatud oma sotsiaalse- ja keskkonnamõju hindamisest. Tegelikult saadab vastutustundlik ettevõtlus meid igapäevaselt igal sammul, sest see on mõtteviis, mitte ainult kindlad reguleeritud tegevused.

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum korraldab Eesti kõige põhjalikumat ettevõtete vastutustundlikkuse-alast hindamist, Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit, premeerides edukamaid kuld-, hõbe- ja pronkstaseme märgistega. 2017. Aastal sai Nordic Houses Vastutustundliku Ettevõtluse kuldmärgise, mille üle oleme väga uhked.

  Oleme ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige.  Üks viis meie jaoks aktiivselt elukeskkonna jätkusuutlikku arengusse panustada, on teostada sotsiaalseid ja keskkonnasäästlikke tegevusi. Valime projektid vastavalt sellele, mis avaldavad positiivset mõju meid ümbritsevale ning toetavad arengut, haritust ja silmaringi laiendamist. "Ole ise see muutus, mida soovid maailmas näha." /Mahatma Gandhi/


  Allpool mõned näited sellest, mis meile korda on läinud.

  Keskkond

  Me hoolime meid ümbritsevast keskkonnast. See ei ole meie jaoks abstraktne "sõnakõlks" vaid konkreetne tegevus - tõestuseks fakt, et Nordic Housesele on DNV GL poolt omistatud ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimise sertifikaat, millised põhimõtted läbivad ettevõtte kõiki protsesse ja tegevusi.

  Me mõistame puitmaja tegelikku väärtust ja töötame selle nimel, et neid teadmisi ka teistele edasi anda.

  Puitkarkassmajad on elamuehituse tänane ja homne tee. Nii ökoloogiliselt kui ehitusmaksumuselt tagavad puitkarkassmajad vastupidava, keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kodu põlvkondadele.

  Puit on tugev, energiasäästlik materjal, mis loob sooja, tervisliku, turvalise ja ökonoomse elukeskkonna. Puidu kasutamine ehitusmaterjalina garanteerib madala süsinikujalajäljega hoone, mis CO2 tekitamise asemel salvestab süsinikku.

  Puitkarkassil majade tootmine ei vii metsade kadumiseni. Otse vastupidi, FSC ja PEFC sertifitseeritud tarnijad tagavad metsade säästva ning jätkusuutliku majandamise tänu millele istutatakse Eestis rohkem puid, kui neid maha võetakse.

  Puitkonstruktsioonide eeliseks on kontrollitud siseruumides tootmine, mis kaitseb hoonet välitingimuste eest ning kogu tootmisahel on pideva jälgimise all. Seeläbi maandatakse risk niiskuskahjustuste tekkimiseks ja suureneb projekti kvaliteet.

  Puitkarkassmajad on sama vastupidavad, kui juba ennast tõestanud vanad palkmajad, mille hulgas on ka siin põhjamaal üle 100a vanuseid hooned. Lisaks kui võrrelda tehases toodetud puitkarkassmaja tänapäevaste ehitusmeetoditega, on ehitise kvaliteet ja lihtsus oluliselt suuremad ning keskkonnamõju väiksem.

  Eesti puitmajatootjad on juba ammu tõestanud, et kolme põrsakese muinasjutt tuleb ümber kirjutada, sest puitmajas ollakse kaitstud ka kurja hundi ja suurte tuulte eest.

  Heategevus

  Nordic Houses heategevusprojektid on enamasti seotud keskkonna- ja loodusesõbralikkusega üldharivas kontekstis.

  Nordic Houses kinkis Kuusalu lasteaiale õuesõppe paviljoni

  Kuu­sa­lu val­la­va­lit­suse ja Nor­dic Hou­sese koos­töö­s valmis õue­sõppe pa­vil­jo­ni, mis on ka lasteaiale vabaõhulava eest. Pa­vil­jo­ni kõr­gus on 3,3 meet­rit, pin­da­la 7×6 meet­rit, li­saks 2 meet­rit et­te­poo­le ula­tuv ast­me­te­ga la­va. Pea­le las­teaia­rüh­ma­de õue­tun­di­de on seal või­ma­lik ha­ka­ta kor­ral­da­ma va­baõ­hu­pi­du­sid, kont­ser­te ja eten­du­si. Lisaks ai­tame pa­vil­jo­ni hool­da­da. Las­teaia­le ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le kinkisime ka pui­dust lil­le­kas­tid koos lil­le­de­ga. Kõik olid rõõmsad!  Linnupesakastid igasse Eestimaa nurka

  2014. aastal valmistasime koostöös Tallinna Linnuklubiga linnupesakastid erinevatele lindudele vastavalt nende vajadustele ja eripäradele. Pesakaste valmistame selleks, et lindudel oleks võimalik pesitseda ka meie lähedal parkides ja metsades, kus puistute hoolduse tagajärjel enam looduslikke vanu ja õõnsustega puid ei leidu. Pesakastide paigaldamisel aitasid kaasa Eesti koolilapsed.

  2015. aasta novembrist 2016. aasta maini käisid Eesti Ornitoloogiaühingu juhendajad mööda lasteaedu ning tutvustasid lastele talviseid ja suviseid aialinde ja nende abistamise võimalusi. Talvel vaadeldi toidumaja juures tegutsevaid linde, kevadel valmistati pesakast ja uuriti lasteaia ümbruse linnuelu. Üheksas maakonnas osales kokku 39 lasteaeda 57 rühmaga. Õppeprogrammidest sai osa vähemalt 1089 last ja 148 õpeta jat ja teisi täiskasvanuid. Ettevõtmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, pesakastid valmistas Nordic Houses.

  Istutame puid

  7. mail 2016 korraldasime metsaistutamise talgud, mille raames istutasime Eesti noorte hariduse toetuseks 3000 männipuud. Meie töökas tiim koos MTÜ'ga Hea Tahte Koda, kelle liikmeteks on aktiivsed rahvusvahelise noorteorganisatsiooni Up with People Eesti vilistlased, on ellu kutsunud projekti, mille raames pakutakse avalikkusele võimalust puid ostes (http://will.ee) toetada Eesti noorte osalemist unikaalses rahvusvahelises noorteprogrammis Up with People. Oma tegevuses toetab ja edendab UWP muuhulgas ka keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku eluviisi globaalses võtmes, kuna programmis on läbi aegade osalenud noori 100’st erinevast riigist. Eesti on metsariik. RMK esindaja Ulvar Kaubi kommenteeris tegusat päeva järgmiselt: “Kõik olid väga tublid ja sitked. Kui töö oli poole peale jõudnud arvasin, et palav ilm kurnab ja kõhud lähevad tühjaks enne kui lank saab valmis. Tegelikult jätkus energiat kõigi 3000 paljasjuurse männitaime istutamiseks ja planeeritud töö sai valmis. Metsaistutamine teeb inimesed õnnelikuks – see paistis kõigi nägudelt selgelt välja. Selle Raplamaal Hageri lähedal asuva langi sümbolväärtust tõstab teadmine, et see aitab MTÜ Hea Tahte Koda eestvõttel kaasa noorte hariduse toetamisele. Metsa uuendamine ja uute taimede istutamine on RMK oluline tegevussuund. Metsa säästlikuks majandamiseks peab selle eest aastakümnete jooksul hoolt kandma. Sel kevadel istutatakse riigimetsa ligi 20 miljonit puud. RMK hooldab kõiki uuendatud alasid ja kasvatab välja uue metsapõlve.“

  Hea Tahte Koda ja Nordic Houses tänavad omalt poolt suurepäraseid juhendajaid ja metsatarkuste jagajaid, RMK edela regiooni metsakasvatusjuht Priit Kõresaart ja RMK Raplamaa metskonna metsnik-metsakorraldajat Kadri Rütmanni. Hea Tahte Koda ja Nordic Houses loodavad, et väikesest metsaistutamise päevast saab pikaajaline traditsioon toetamaks tublisid Eestimaa noori nende silmaringi ja maailma avardamisel.

  Linnuvaatlustorn Vihasool

  Kuusalu valda Vihasoo rannaniidule on kerkimas linnuvaatlustorn, mis tuleb 7 meetri kõrgune. Esialgu oli kavas teha 3 meetrine, kuid otsustati kõrgema kasuks, et näeks Eru lahe loosaari paremini, rääkis Eru Lahe Rannarahva Seltsi juht Linda Metsaorg nurgakivi panekul, 6. juulil, 2016.a. „Mul on väga hea meel, et Kuusalu vallas on selline abivalmis firma nagu puitmajade valmistaja Nordic Houses, kes tuli meid toetama, rahastab Vihasoo linnutorni ehitust ning aitab selle ka ära teha,“ kiitis ta. Linnuvaatlustorni loole jätk siis, kui torn on juba valminud.

  Toetame kultuuri

  Estonian Golf & Country Club' is Jõelähtmel toimus suveteatri etendus "Salamander". Meie omaltpoolt pakkusime suvise kultuuriealmuse teostumiseks teatrimaja koos terrassiga, et rahval oleks kuhu suvel kultuuri nautima tulla. Etendus oli edukas, seda tõdes oma silmaga ka meie ettevõtlik seltskond.

  Elurõõm

  Hea ettevõte hoolib oma töötajatest igal ajal, mitte ainult siis, kui nad kontorilaua taga või tootmises tööd teevad. Meil on nii, et kui töö saab tehtud, siis on vahel tore koos ka muudmoodi aeg maha võtta.

  Organisatsiooni sisekliima mõõtmiseks hinnatakse reeglina töötajate rahulolu. Õnnelik ja rahulolev töötaja teeb tööd efektiivsemalt ja pühendunumalt, see on läbi erinevate uuringute ammu tõestatud fakt. Iseasi, kas ja kuidas iga ettevõte oma töötajatesse panustab. Rahulolev töötaja on tähtis ka ettevõtte maine seisukohalt. Rõõmsad töötajad teevad paremini meeskonnatööd ja ettevõtte sisekliima on meeldiv. Ühisüritused teevad tuju heaks ja annavad kõneainet ka mitu kuud hiljem.

  Eesti Ettevõtete Suvepäevad 2017  

  2017. aasta augustis toimus Eesti Ettevõtete ühine suvepäev, kus oli palju meelelahutust, huvitavaid tegevustubasid ning sporti.

  Nordic Houses 10


  Tähtpäevad on alati väärt meelespidamist. Ja seda eriti, kui tegemist on väikest viisi juubeliga.


  Motivatsioonipäev Raudsillal


  Üks meeleolukas päev parimas seltskonnas, ühendades asjalikud ajurünnakud lõbusate tegevustega.


  Uue kontori sisseõnnistamine


  Norra iseseisvuspäev Eesti võtmes

  Ettevõtte protsesside parendusideede genereerimine esmalt teoorias ning seejärel praktikas, mille väljundiks olid loovad lahendused läbi Fotojahi. Siinkohal parimad palad!


  Teater tuli loodusesse!


  EGCC Golfiklubis Jõelähtmel sai suvel teatrit! Ja seda meie Nordic Compact majamoodulis. Käisime oma seltskonnaga ka soojal suveõhtul kultuuri nautimas!


  Meie vahvaid ettevõtmisi erinevatest tähtpäevadest.

  Meedias

  Kui oled tegus, siis oled ka pildis.

  Mõningaid väljavõtteid ettevõtte kajastamisest meedias.


  Uudised

  NORDIC HOUSES TOETAB EKSTRÖMI RAHVAMATKA

  NORDIC HOUSES TOETAB EKSTRÖMI RAHVAMATKA

   

  27.jaanuaril toimub liikumisharjumust edendav sõjaajalugu tutvustav kogupere sündmus Ekströmi marss. Päeva jooksul toimub 3 eri pikkuse matkarajaga (7km, 17km, 30km) ühismatka ning kogu päeva vältel toimub Kolga mõisas ja Nordic Houses KT tootmisüksuses kultuuri- ja ajaviiteprogramm.

  Sündmus tugineb kodanikualgatusele, vabatahtlike tööle ning toatajate abile. Matka korraldaja on MTÜ Estlander ning rahalisteks toetajateks on Nordic Houses KT, Kuusalu vald ja Kultuurkapital.

   

  Nordic Houses tegevjuht Argo Saul: „Oleme aastate jooksul korduvalt ise ellu kutsunud või toetanud Kuusalu vallas toimunud projekte, kus on olnud kokkupuudet puiduga, mis teatavasti meie põhitegevuseks või kus oleme saanud viia inimesed kokku loodusega. Käesolev projekt sobib väga hästi kokku meie väärtustega ja soovime ka edaspidi siia omalt poolt võimaluste piires panustada.“

   

  Nordic Houses on kohapeal väljas mitmete erinevate tegevustega. Majatehases toimub puutöö õpituba, kus huvilised saavad juhendajate kaasabil meisterdada linnupesakaste, mis kevadel koos Kuusalu lasteaialastega üles pannakse. Kolga mõisast õpituppa ja tagasi saab hobuvankriga. Sealsamas saab katsetada ja kogeda ka Nordic Compact majamudeli virtuaaltuuri ja lähemalt tutvuda majamaketiga.

   

  Suurepärane võimalus on ka tutvuda kohapeal uue Männivälja elamurajooniga, kuhu 15-aastase kogemusega puitmajatootja pakub täislahendust – kvaliteesed ja kaasaegsed tehasemajad Lahemaa looduskaunis keskkonnas. Kohapeal kostitavad ja jagavad lisainfot huvilistele Nordic Houses’ esindajad. Asukoha leiad kaardilt.

   

  Lisaks toimub kogu päeva vältel ka Nordic Houses logojaht! Päeva jooksul on võimalik mitmes kohas kohata nimetatud logo. Pildista see üles ja ja postita Nordic Houses Facebooki lehele. Seal lehel loositakse päeva lõpus välja ka auhind nutikamale pildile – kingikott hea ja vajalikuga.

   

  Ekströmi marss 2018 sündmuse info leiab ametlikult kodulehelt ning lisaks jagatakse osalejatele välja paberkandjal rajakaart-ajakavad.

   

  Kohtumiseni!

  Nordic Houses